ข้อผิดพลาด "รอการอัปเดต" (Waiting for update) แสดงขึ้นในกราฟของเทอร์มินัลการซื้อขาย