ฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบ MT4/MT5 บน macOS Catalina ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ได้