เอกสารที่ต้องส่งสำหรับการสร้างบัญชีจริงและบัญชีทดลอง