โคโรน่าไวรัสและการฉ้อโกง: เคล็ดลับการระวังมิจฉาชีพ