วิธีกำหนดการแสดง/เพิ่ม/ลบสัญลักษณ์จาก Market Watch (เทอร์มินัลบนเครื่องคอมพิวเตอร์)