Tôi chỉ nhìn thấy thông báo "Đang chờ cập nhật" trên biểu đồ của thiết bị giao dịch đầu cuối